Základní charakteristika Společenství baptistických sborů

Kristus a Písma
Sbory sdružené ve společenství vyznávají, že nejvyšší autoritou víry a praxe je Ježíš Kristus, zjevený v Písmech a přítomný své církvi skrze Ducha svatého. Za jediné pravidlo víry a života tedy jinak řečeno tyto sbory uznávají Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu.

Trojice a obecná církev
Sbory sdružené ve společenství vyznávají víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která je spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřují svou naději, že spolu s ostatními křesťany mají účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého.

reformační tradice
Sdružené sbory se hlásí k tradici české i světové reformace, zejména k její kontinentální (evropské) vyznavačské podobě.

baptisté
Sdružené sbory se hlásí k baptistickému hnutí. V rámci tohoto širokého společenství SBS představuje pojetí, které mezi českými registrovanými církvemi aktuálně není zastoupeno.

kongregační uspořádání
Posláním společenství je umožnit sdruženým sborům fungování v rámci kongregačního uspořádání denominace a napomáhat tak věrnému svědectví evangeliu Ježíše Krista.

Provoz SBS mezi konferencemi obhospodařuje Správní rada SBS.
Kontakt: spravniradasbs@gmail.com

Podobné články