Principy Společenství baptistických sborů

  • Společenství baptistických sborů (dále „SBS“) tvoří dobrovolně sdružené sbory, které se hlásí k baptistickému hnutí a organizují se na základě kongregačního modelu.
  • K základním sdíleným hodnotám patří dále svoboda svědomí, náboženská svoboda a také všeobecné kněžství věřících.
  • SBS se hlásí k praxi úplné – a tedy i finanční – odluky církve a státu.
  • SBS si je vědomé úskalí, která přináší fakt, že česká zákonná úprava s kongregačním uspořádáním církví výslovně nepočítá, a potvrzuje všestrannou nezávislost i vzájemnou spřízněnost jednotlivých sborů.
  • Při jednání Konferencí SBS se rozhodování děje v zásadě konsenzuálně, neboť SBS se hlásí k zásadě shody pomocí diskuse a nechce jít cestou přehlasování menšiny.

Podobné články