obrazek bude tady

Dokumenty

Zásady a stanoviska baptistů

1. Nejvyšší autoritou naší víry a praxe je Ježíš Kristus, přítomný své církvi skrze Ducha svatého.

Baptisté uznávají vládu a svrchovanou autoritu Ježíše Krista, zmrtvýchvstalého Božího Syna, který je podle svého zaslíbení přítomen každému shromáždění věřících a všemu dílu svěřenému církvi.

Dokumenty

Sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 4 vyloučen z BJB

Sjezd delegátů BJB v sobotu 27. dubna 2019 vyloučil Sbor BJB Praha 4 Na Topolce z Bratrské jednoty baptistů. Pro vyloučení bylo 48 delegátů. Potřebné dvoutřetinové většiny bylo dosaženo o tři hlasy. K zániku sboru v právním smyslu dojde nejpozději k 31. prosinci 2019.

End of content

End of content